Mijn favorieten

Taxaties

Voor veel mensen is het niet bekend welke werkzaamheden er ten behoeve van een taxatie dienen te worden verricht.

Wat is een taxatie?
De taxatie door Jaspers-Van Diepen is een objectieve waardebepaling van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of een bedrijfsgebouw), bijvoorbeeld ten behoeve voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening. De geldverstrekker kan dan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van de waarde van de onroerende zaak. Daarnaast kan het rapport gebruikt worden voor aankoop- of een verkoopbeslissing.

Het taxatierapport
Doelstelling van een taxatierapport is het verkrijgen van een beter inzicht in de kwaliteit en waarde van de te taxeren onroerende zaak. Het rapport van Jaspers-Van Diepen voldoet aan alle criteria die hiervoor zijn opgesteld door de banken en andere geldverstrekkers, de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het NWWI.
Aan het taxatierapport is een uittreksel van de kadastrale kaart, kadastraal bericht en een kopie van het eigendomsbewijs van de onroerende zaak aangehecht.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt een taxatie via Jaspers-Van Diepen aanvragen via deze website. Een telefonische aanvraag is natuurlijk ook mogelijk. Na het invullen van het taxatieaanvraagformulier wordt uw taxatieopdracht door Jaspers-Van Diepen in behandeling genomen. Vervolgens maakt de taxateur een afspraak om de onroerende zaak op te nemen. Na de opname zal de taxateur alle gegevens verzamelen welke van belang zijn om te komen tot een goed onderbouwd (waarde)oordeel van de onroerende zaak.

Uiterlijk twee werkdagen na de opname is het taxatierapport gereed. Het taxatierapport wordt in tweevoud aan u verzonden.

Integriteit en vakbekwaamheid
De taxatie wordt uitgevoerd door een taxateur die lid is van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en staat ingeschreven in het VastgoedCert Register en tevens is geregistreerd als Register Taxateur bij Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) kamer Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed.

Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.

Verschotten
Het kan voorkomen dat er extra kosten worden gemaakt, de zogenaamde `verschotten`. De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen bij het Kadaster en bijvoorbeeld de Gemeente of Provincie of bij de Milieudienst naar eventuele bijzonderheden die de waarde van een object kunnen beïnvloeden. Deze kosten worden aan u doorbelast.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring