Mijn favorieten

Uitleg starterslening

Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden heeft het Stimuleringsfonds Volhuishuisvesting (SvN), in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, de Starterslening ontwikkeld. 

Rijksbijdrage
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft besloten de starters in Nederland een steuntje in de rug te bieden. Allereerst is er voor de Starterslening een uitzondering gemaakt voor de nieuwe regels voor aftrek van de hypotheekrente. De Starterslening behoudt de renteaftrek, ondanks dat deze lening in de eerste jaren aflossingsvrij is. Deze maatregel is gericht op de starter. Daarnaast heeft minister Blok 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra Startersleningen. Dankzij deze 50 miljoen euro rijksbijdrage kunnen de kosten worden gedekt voor ongeveer 11.000 Startersleningen. De maatregel is gericht op het verlagen van de kosten voor gemeenten en provincies, zodat zij de Starterslening maximaal kunnen inzetten in hun woonbeleid. 

De rijksbijdrage is vanaf 1 januari 2013 van kracht. Dankzij de rijksbijdrage van 50 miljoen euro legt het Rijk de ene helft voor de Starterslening in. Gemeenten betalen de andere helft. Indien uw provincie bijdraagt aan de Starterslening, wordt deze bijdrage in mindering gebracht op het in te brengen deel van de gemeente. Het wordt dus financieel erg aantrekkelijk om de Starterslening als stimuleringsinstrument in te zetten en zo de lokale woningmarkt een impuls te geven.

De spelregels van de Starterslening 
  • De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.
  • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter marktconforme rente en aflossing betalen. De marktconforme 15 jaar vaste rente is bij aanvraag bepaald geldt (na 3 jaar) nog 12 jaar. 
  • Als het inkomen van de koopstarter niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen.
  • Hertoetsing vindt plaats na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar.
Klik hier om de checklist Starterslening te downloaden.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring